گزارش‌ روزنامه‌های انگلیسی حاکی از این است که منچسترسیتی یک بار دیگر به دنبال جذب په‌په، مدافع پرتغالی رئال مادرید است. به گزارش «سان» ملی‌پوش پرتغالی بازیکن اصلی مد نظر مانوئل پیگرینی، سرمربی جدید منچسترسیتی است زیرا سرمربی شیلیایی در نظر دارد خطر دفاعی تیم را تقویت کند. کولو توره، مدافع میانی به لیورپول پیوسته است؛ در حالی که لسکات آخرین سال قراردادش را در اتحاد تجربه خواهد کرد.

به گزارش فارس،باوجود پافشاری‌های اخیر فلورنتینو پرس، رئیس باشگاه رئال مادرید بر اینکه په‌په‌ فروشی نیست، رئال می‌تواند برای شنیدن پیشنهادات برای مدافع 30 ساله که قراردادش در پایتخت اسپانیا تا 2016 ادامه دارد، متقاعد شود. سان گزارش می‌دهد که مادرید با مبلغی حدود 25 میلیون یورو ممکن است در فروش وی تجدید نظر کند. این باشگاه در سال 2007 30 میلیون برای خرید این بازیکن از پورتو هزینه کرده بود.

گزارش‌ روزنامه‌های انگلیسی حاکی از این است که منچسترسیتی یک بار دیگر به دنبال جذب په‌په، مدافع پرتغالی رئال مادرید است. به گزارش «سان» ملی‌پوش پرتغالی بازیکن اصلی مد نظر مانوئل پیگرینی، سرمربی جدید منچسترسیتی است زیرا سرمربی شیلیایی در نظر دارد خطر دفاعی تیم را تقویت کند. کولو توره، مدافع میانی به لیورپول پیوسته است؛ در حالی که لسکات آخرین سال قراردادش را در اتحاد تجربه خواهد کرد.

به گزارش فارس،باوجود پافشاری‌های اخیر فلورنتینو پرس، رئیس باشگاه رئال مادرید بر اینکه په‌په‌ فروشی نیست، رئال می‌تواند برای شنیدن پیشنهادات برای مدافع 30 ساله که قراردادش در پایتخت اسپانیا تا 2016 ادامه دارد، متقاعد شود. سان گزارش می‌دهد که مادرید با مبلغی حدود 25 میلیون یورو ممکن است در فروش وی تجدید نظر کند. این باشگاه در سال 2007 30 میلیون برای خرید این بازیکن از پورتو هزینه کرده بود.

گزارش‌ روزنامه‌های انگلیسی حاکی از این است که منچسترسیتی یک بار دیگر به دنبال جذب په‌په، مدافع پرتغالی رئال مادرید است. به گزارش «سان» ملی‌پوش پرتغالی بازیکن اصلی مد نظر مانوئل پیگرینی، سرمربی جدید منچسترسیتی است زیرا سرمربی شیلیایی در نظر دارد خطر دفاعی تیم را تقویت کند. کولو توره، مدافع میانی به لیورپول پیوسته است؛ در حالی که لسکات آخرین سال قراردادش را در اتحاد تجربه خواهد کرد.

به گزارش فارس،باوجود پافشاری‌های اخیر فلورنتینو پرس، رئیس باشگاه رئال مادرید بر اینکه په‌په‌ فروشی نیست، رئال می‌تواند برای شنیدن پیشنهادات برای مدافع 30 ساله که قراردادش در پایتخت اسپانیا تا 2016 ادامه دارد، متقاعد شود. سان گزارش می‌دهد که مادرید با مبلغی حدود 25 میلیون یورو ممکن است در فروش وی تجدید نظر کند. این باشگاه در سال 2007 30 میلیون برای خرید این بازیکن از پورتو هزینه کرده بود. 
ساعت : 11:35 pm | نویسنده : admin | مطلب بعدی
Page : 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15